Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.09.2021 09:44 (Üye) Soru : Merhaba, İlk kez Aralık 2020 döneminde işletme hesabı gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirilen ve halen faal olan bir mükellefin ilgili yılda matrahı bulunmaktadır. 2017-2018 ve 2019 yıllarında da işletme hesabına göre kazanç elde edilmiş ancak mükellefiyet tesis ettirilmemiş ve hiç beyanname verilmemiştir. 17-18-19 yılları için yalnızca gelir vergisi matrah artırımı yapılabilir mi? Vergi oranı %20 mi olmalıdır? İlgili yıllar için KDV matrah artırımı yapılmak zorunda mıdır? 17-18-19 yılları için matrah artırımı başvurusu Aralık 2020'den beri faal olan bir mükellef için de elden mi yapılmalıdır? Saygılarımla.

Cevap : 2017/208/2019 yılları için asgari tutarda matrah artırımı yapılabilir vergi oranı % 20 dir.KDV artırımı zorunluluğu olmaz.Ancak dönemlerde VD takdir işlemi yapabilir.KDV artırımı yapılması halinde sorun yaşanmaz. Bildirimler kağıt ortamda verilmez. E beyan şeklinde verilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.