Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.09.2021 11:31 (Üye) Soru : Firmamız Limited şirkettir. Tekstil işiyle ilgili olarak faaliyette bulunmaktadır. Şirket aktifine kayıtlı olan arsa ve gayrimenkuller bulunmaktadır. 1-Arsa 2 yılın üzerinde firma aktifine kayıtlıdır. Arsa ileride işyeri binası yapılmak üzere alınmış ancak bugüne kadar arsa üzerinde hiçbir işlem yapılmamıştır. Arsanın satışı yapıldığı takdirde KDV (17/4 r ) ve Kurumlar vergisi (%50 istisna ) istisnasından yararlanabilirmi? 2-Konut olarak alınıp kiraya verilen şirket aktifine kayıtlı olan konutlarda 2 yıldan fazla süre ile şirket aktifine kayıtlı olsa ve şirket tarafından satılsa KDV (17/4 r) ve Kurumlar vergisi (%50) istisnasından yararlanabilirmi? Aynı firma için . Bu konutlar satıldığında istisnadan yararlanmazsa %18 kdv ye mi tabi olur? 3- (Aynı firma için )İşyeri –Gayrimenkul olarak alınıp kiraya verilen şirket aktifine kayıtlı olan gayrimenkuller 2 yıldan fazla süre ile şirket aktifine kayıtlı olsa ve şirket tarafından satılsa KDV (17/4 r) ve Kurumlar vergisi (%50) istisnasından yararlanabilirmi? 4-Konut olarak şirket aktifine alınıp , alınırken %1 kdv ile fatura kesilen firmamıza alınan konutlar satıldığında %1 ile mi satılır yoksa genel oran olan %18 ‘e mi tabi olur.? 5-7256 sayılı Yeniden Değerleme yapılırken gayrimenkulerde maliyete ilave edilen (finansman gideri , bina alındıktan sonra bina için yapılan diğer inşaat giderleri vs.) tutarlarda yeniden değerlemeye tabi tutulmalı mı ? Maliyete eklenen tutarları yeniden Değerleme tabi tutmak gerekirmi? Yoksa sadece gayrimenkulü aldığımız bedeli mi (tapuda yazan tutar) değerlemeliyiz.? 6-2015 yılında alınan şirket aktifinde 250 arsalar hesabına kayıt yapılan tapuda arsa olarak gözüken (ama üzerinde gerçekte bina olan) işyeri için 28.12.2018 tarihinde yapı kayıt belgesi alınmıştır. Arsa olarak gözüktüğü için şimdiye kadar bir amortisman ayrılmamıştır. Yeniden Değerleme yapmak istiyoruz.250 arsalar hesabından bina hesabına mı almamız gerekir. Yapı kayıt belgesi bunun için yeterlimidir. Yeniden Değerleme yaparken amortismanı da ayırmalı mıyız . Yeniden değerleme hesabında amortismanı dikkate almalımıyız.? Hangi tarihten sonra amortisman ayırmalıyız.? Çok soru sordum kusura bakmayın lütfen. İnanın kafalarımız çok karışık bu mevzuat nedeniyle. Bilgiler ve bu hizmet için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Yakup İŞCAN-0533-626 50 81

Cevap : 1-KVK 5.maddesindeki ve KDVK 17/4-r maddesindeki şartlar var ise elbette istisnalardan yararlanabilir. 2-Kiralama işlemi olduğu için istisna koşulları ihlal edildiğinden için istisna uygulanmaz.Konutların net alanı 150 metrekarenin üstünde ise KDV % 18 uygulanır.Altında ise % 1 3-Kiralama işlemi olduğu için istisna koşulları ihlal edildiğinden istisna uygulanmaz. 4-150 metrekarenin altında ise KDV % 1 uygulanır 5-Yeniden değerleme Aktif de kayıtlı değer üzerinden yapılır. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 530) inceleyiniz. 6-Arsadan amortisman ayrılmaz.Yeniden değerleme yapılabilir. Yukarıdaki konular için KVK 5. ve KDVK 17/4-r maddesi ile VUK 530 seri nolu Genel tebliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.