Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.09.2021 10:52 (Üye) Soru : Soru: 06/09/2021 tarihinde birleşme işlemimiz oldu A firması devroldu B firması devraldı A firmasının sgk sicil numarası değişmeden B firmasına devroldu sicil numarası değişmediği için birleşme tarihide 06/09/2021 olduğu için 6 günlük sgk primini A firmasında nasıl göstermemiz gerekir Cevap:Sayın, Ayrı ayrı 6 gün A firmasından kalan günler B firmasından bildirilmelidir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Üstat sgk bildirgesi aynı sicil numarasında devam ettiği çalışanlarda giriş ve çıkış olmadı aynen devam ediyorlar bunun için 6 gün olarak ayıramıyorum

Cevap : şirketlerin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya katılımı hallerinde bu değişikliğin ticaret sicil gazetesinde yayınlandığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesi ile sgkurumumuza bildirilmiş olması halinde, işyeri bildirgesini verme yükümlülüğü yasal süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacaktır. değişikliklere ilişkin bildirimler yasal süresinde yapılmış ise İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmemesi, ancak değişikliğin, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli olduğu bir yazı ile Kuruma bildirilmesi yeterli bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.