Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2021 18:33 (Üye) Soru : merhaba , YASAL YEDEK AKÇE ile ilgili bir sorum olacaktı. tamamen yurt içinden bilgisayar ve malzemeleri alım - satımı yapan 2 ortaklı bir LTD STI. sermayesi : 500.000.-tl dir ve tamamı ödenmiş sermayedir. Firma yaklaşık 2005 yılından beri 15 yıldır, düzenli olarak her yıl kâr elde ediyor. fakat hiç kâr dagıtımı yapmamış. A - şirket ana sözleşmesinde kâr dagıtımı ve yedek akçelerle ilgili herhangi bir madde yok. B - şirket 2021 yılı açlılış bilançosunda, 570 geçmiş yıllar kârları 2. milyon civarı olmuş durumda. 1 - 570 geçmiş yıllar kârları hesabının, tamamı ödenmiş olan 500 sermayenin 4 katına gelmiş olması ve hiç kâr dagıtımı yapmamış olması bir sorun teşkil eder mi ? (örtülü sermaye vs gibi bir durum olur mu) 2 - 2005 yılında bu yana düzenli kâr elde ettigi halde, sadece 2015 yılında bir kez yasal yedek akçe olarak 60.000.-tl yasal yedek akçe ayrılmış. 2015 yılı dışında hiç yasal yedek akçe ayrılmamış. Kâr dağıtımı yapılmış olsun veya olmasın , LTD ŞTI lerde , yasal yedek akçe her yıl düzenli ayrılmak zorunda mıdır? 3 - yasal yedek akçe, kâr dağıtımı yapılmamış ise, normal şartlarda, yıl içerisinde, hangi tarihte ayrılıp yevmiye fişi oluşturulmalıdır? C - yasal yedek akçe ayrılırken 500 sermaye hesabının % 20 si geçilemez ibaresi vardır. bunun dışında, bilançodaki KÂR hesaplarının %5 ini geçemez deniliyor. ? 4 - Açılış bilançosunda hem 570 geçmiş yıllar kârları hesabı hem de 590 dönem net kârı hesabı mevcut. 590 hesap sene başında 01/01 tarihi ile 570 hesaba devrediliyor. yasal yedek akçe ayrılırken 01/01 de 590 hesap 570 hesaba devredildikten sonra oluşan yeni 570 hesap ile mi % 5 oranlanmalıdır ? 5 - yoksa 590 hesap 570 hesaba devredilmeden önceki, açılış bilançosundaki 570 hesap ile mi %5 hesaplanmalıdır? nasıl bir oranlama yapılmalıdır? Sorularımı tek tek yanıtlarsanız memnun olurum. tesekkurler

Cevap : 1- Böyle bir hesaplama olmaz. 5 katta olur 10 katta olur. 2-3-4-5- Yasal yedek Her yıl safi kârın (KV sonrası kar) % 5 i yedek akçe olarak ayrılır.Safi kâr, dönem kârdan varsa geçmiş yıllara ait zararlar düşülerek bulunur. yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte biri (% 20 si) buluncaya kadar ayrılır. Ödenmiş sermayenin beşte birini bulduktan sonra yedek akçe ayrılması bir zorunluluk olmaktan çıkar. Muhasebe kaydı için belirlenmiş Bu işlem için tarih zorunluluğu yoktur. Genelde açılış bilançosu kaydından sonra her hangi bir tarih de yapılır. 590 hesap; ertesi yılın başında 570 hesap ile kapatılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.