Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2021 08:58 (Üye) Soru : Merhaba; Kurumlar Beyanname iadesi için GEKSİS'te çıkan aşağıdaki eksiklik ile ilgili bilgi alabilir miyim? KAB05 - Vadeli Mevduat Kesintisi Gayri Safi Tutari - Kurumlar Vergisi Beyanname Hasilat Uyumu Kontrolü:Kesinti yapanlar tarafından muhtasar beyannamelerde bildirilen vadeli mevduat üzerinden yapılan kesintilerin gayri safi tutarı ile yıllık beyannamede bildirilen faiz geliri tutarı uyumsuz olmasının izahı.

Cevap : GEKSİS sisteminin işleyişi konusunda GİB den bilgi alınız.İdarenin bürokratik yapısı ve uygulamaları konusunda bizim bilgimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.