Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2021 10:38 (Üye) Soru : merhabalar, 20 yıl önce kooperatifleşerek daire yaptırdık ve 15 yıldır evimizde şuan oturuyoruz. tapumuzu eksikliklerden dolayı kooperatif vermemişti. şu an satmak istiyoruz . üyelikteki ödediğimiz ile şuan arasında büyük farklar vardır. bunun vergisel boyutu ne olur.

Cevap : Konut yapı kooperatif ortağı olan kişilerin, kooperatifteki hissesini devir etmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin 4 numaralı bendinde yer alan; “Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artışı kazançlarıdır, hükmüne istinaden gelir vergisine tabidir. Ancak kooperatif tarafından ortağına konut teslim edilmiş ise iktisap (yani edinme) tarihi önem arz etmektedir. GVK. Mükerrer 80/16. maddesine göre, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç, gelir vergisine tabidir. Buna göre; kooperatiften edinilen gayrimenkulü, tahsis tarihinden itibaren 5 yıl içinde devir edenler, “değer artış kazancı” elde etmiş sayılmaktadırlar. 5 yıl dan sonra satılması halinde vergileme olmayacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.