Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2021 11:52 (Üye) Soru : Değerli danışman merhaba, 7326 sayılı kanun kapsamında stok artırımında bulunan mükellef bu kapsamında oluşan tutarı öz kaynaklar grubunda kayıt altına alınmaktadır. 7326 sayılı yasa bu tutarın ortaklara dağıtılması halinde sermayenin unsuru olarak saymış ve herhangi bir vergilendirme uygulanmayacağını hüküm altına almış. Benim sorum ise bu dağıtılan tutar nakdi sermaye artışında kullanılırsa , nakdi sermaye faiz indiriminde kullanılabilir mi? Bana göre sermayenin unsuru sayıldığı için kullanılmaz diye düşünüyorum ama aksi görüş bildirimi sunan meslektaşımız da var. Sizin değerli görüşünüzü rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Nakit'in kelime anlamı (TDK Sözlğü) " Nakit ;Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif." Bahsettiğiniz Fonunun sermaye ye eklenmesi nakdi sermaye artışı sayılmaz. Hangi sermaye artışları indirim hesaplamasında DİKKATE ALINMAZ.? Aşağıda yer alan sermaye artışları, nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. - Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, - Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları, - Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları, - Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, - Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, - Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.