Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2021 12:24 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, İşletme esasına tabi ve İTO'ya üye mükellefimin, yurt dışından gelen talep üzerine düzenleyeceği e-belgede KDV istisnasından faydalanarak fatura düzenlemesi için bir ön koşul (TÜrkiye İhracatçılar Meclisi'ne üye olma zorunluluğu, bilançoya tabi olma vs) var mıdır? Saygılarımla,

Cevap : Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne üye olma zorunluluğu konusunda bilgimiz yok İlgili kurumadan bilgi alınız. VUK hükümlerine göre sınıf değiştirme rakamsal şarta bağlıdır. İşletme esasına göre defter tutan mükellefler de İhracat yapabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.