Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2021 15:16 (Üye) Soru : Merahaba Bizim inşaatımız bittiği için fark işçiliğimizi inşaatın maliyetine ekleyebilir miyiz Maliyetine ekleymezsek gider olarak kayıt yapabilir miyiz Bilgilerinizi alabilir miyim

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.