Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2021 12:35 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir belirsiz iş sözleşmesi düzenlerken örneğin 3 sayfa olduğunda her sayfaya ayrı ayrı imza atmak zorunlu mudur ? Ayrıca hangi sözleşme türü yazılı olmak zorundadır ? SAYGILAR

Cevap : İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Sözleşmenin sonunda imza açılır ancak her sayfasının imzalanması da gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.