Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2021 15:55 (Üye) Soru : Kurumlar vergisi mükellefleri için gerçek faydanalıcı formu bildirimi yapıldı. 1 defaya mahsusmu yapılacak yoksa her geçici dönemindemi yapılacak bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : Kurumlar vergisi mükellefleri için 31/08/2021 tarihinde ilk form verildi. Tebliği hükümlerine göre 2021/3. dönemi dahil olmak üzere her geçici vergi dönemlerinde verilecektir. Gelir Vergi mükelleflerinde form vermek zorunda olanlar ise; yılda bir kez verecek.31/08/2021 tarihinde verildi 2022 yılı için 31/08/2022 tarihine kadar verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.