Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2021 16:48 (Üye) Soru : Merhaba stopaj vergi oranı %20 den %10 düşmesi 31.09.2021 son günü bütün sektörler için geçerli değil mi ?

Cevap : 1. Kira Ödemelerinde Stopaj Oranının %10’a İndirilmesinin 30/09/2021 Tarihine Kadar Uygulanmasına İlişkin Karar 30/07/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında; Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerine (GVK madde 70), Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine, Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine, 2) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında; Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine uygulanan stopaj oranının %20’den %10’a düşürülmesine ilişkin uygulama 31/07/2021 tarihinden 30/09/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Karar 01/08/2021 tarihinden 30/09/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 2. İş Yeri Kiralama Hizmetlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4312) 30/07/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6 ıncı maddesinde yer alan “31/07/2021” ibareleri “30/09/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Anılan değişiklik ile işyeri kiralama hizmetlerinde katma değer vergisi oranının %18’den %8’e düşürülmesine ilişkin uygulama 31/07/2021 tarihinden 30/09/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.