Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2021 10:01 (Üye) Soru : Merhaba, matrah artırımı yapacak olduğum bir firmamda Kurumlar vergisi matrah artırımı nı hazırlayıp sisteme onay için gönderdim. Firmam ilgili yıllar içerisinde Kdv iadesi almaktadır. İade talepleri süresinde sisteme giriliyor. İade tutarı hangi tür vergilerden mahsup edilecekse bu işlemler vergi ödeme vadelerinden önce sisteme giriliyor. Sonuç olarak sistem bizim girdiğimiz tarih değil de vergi dairesi tarafından iade işleminin gerçekleştiği tarihi baz aldığı için ödemelerimizi PEŞİN olarak görmediğin den oranı karşımıza %20 hesaplayarak onaylayın uyarasını veriyor. İstanbul Vergi dairesi başkanlığını aradığımızda bize , sistem işlemin gerçekleştiği tarihi görüyor olabilir dedi. Bize göre %15 olarak onaylamanızda herhangi bir sakınca olmadığı bilgisi verildi. Konu hakkında görüş ve önerilerinizi acilen arz ve rica ederim.

Cevap : Vergi idaresinin verdiği sözel bilginin hukuki geçerliliği olmaz. Size bilgi veren memur sizin kadar bilgiye sahip olduğu görüşünde değiliz. değildir. Onaylayabilir siniz .Ancak ileride yaşanacak sorun / sorunlar nedeni ile Matrah artımı avantajı kayıp olabilir.Vergi idaresinin verdiği sözel bilginin hukuki geçerliliği olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.