Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2021 08:45 (Üye) Soru : İyi çalışmalar stok affından yararlanıp stokta olup kayıtlarda olmayan ticari mallar için kayıtlarımı düzeltmek istiyorum soru 1: listeyi elbise,takım ,bluz gibi ve 20 tl ve 25 tl gibi belirlenen ürünleri ortalama 22 gibi yazıp listeyi onaylayabilirmiyim.yoksa çokça detaya inerek pamuk elbise 20 tl gibi özellikleri ile tek tek gruplayarak yapılan listeyimi bildirmem gerekmektedir. soru 2:kayırları düzeltmem başka herhangi bir işlem yapmamı gerektirirmi ? yani bundan yararlanmam için öncesinde veya sonrasında başka bir işlem yapmamı gerektirirmi?özellik arzeden bir durum varmıdır?(örn matrah arttırımı vb)

Cevap : Detaylı liste yapılması gerekir. İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA a)- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde fiilen bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan, bir anlamda faturasız olan emtia, 'kendilerince' veya 'bağlı oldukları meslek kuruluşunca' tespit edilecek 'rayiç bedel' ile 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirerek (Liste beyannamede ekinde mevcuttur) defterlerine kaydedebilecekler. b)- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre KDV den indirilir. Beyan; Normal KDV beyannamesi ile DEĞİL GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/1-c kodlu beyanname ile verilecektir. MATRAH ARTIMI İLE STOK AFFININ İLGİSİ YOK AYR, AYRI İŞLEMLERDİR
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.