Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2021 13:42 (Üye) Soru : Sayın yetkili, 7326 sk. ile gelen atiklerin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili tebliğde "09.06.2021 tarihi itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri esas alınarak yapılacaktır." denilmekte. Ben aylık amortisman kaydı attığımdan 31.05.2021 itibariyle net defter değerlerini dikkate aldım bu uygun mudur? Tebliğ örneklerinde 31.03.2021 itibariyle (1. geçiciye kadar) birikmiş amortisman hesaplanmış.

Cevap : 31.05.2021 itibariyle net defter değerlerini dikkate almanız doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.