Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.09.2021 12:30 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman. Şirketimizin taraf olduğu sözleşme tutar içermemektedir. Söyleki; aylık periyotlarda hesap edilecek üye işyerinin haketmiş olduğu tutarından %.... oranında komisyon alacağız. Karşı tarafa ödeyecek olduğumuz tutar hakedişin düzenlenip her iki tarafın imza edilmesi sonucu ödenecektir. Şirketimiz kendi lehine alacağı komisyon tutarına isabet eden %.... tutar kendi hesabına aktarıp kalan tutarı üye işyerine ödeyecektir. Bu kapsamda düzenlendiği esnada belirli bir tutar içermeyen ve tutar hesap edilemeyen sözleşmeye istinaden ilerleyen süreçte aylık dönemlerde düzenlenecek olan hakediş belgesinden dolayı Damga Vergisi doğup doğmayacağı hususunda görüşlerinizi arz ederim.

Cevap : Nispi DV hesaplanabilmesi için Sözleşmede Tutar olması gerekir .Bahsettiğiniz şekildeki işlemlerde DV nasıl hesaplanacağı konusunda GİB dan Özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.