Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.09.2021 12:47 (Üye) Soru : Merhabalar ,Tevkifat KDV ' li fatura ile ilgili Bir Sorum olacak, Mali Müşavirliğini yaptığımız Sigorta Aracılık Hizmetleri veren Acentelere (KDV mükellefi değil) ve İnternet Hizmeti Sağlayıcı (Turkcell+Vadofone.. firmalardan alıp Son Tüketiciye satan ayrıca BTK' ya Kayıtlı+ ÖİV Beyannamesi veren) Hizmeti veren Firmalara Makbuzlarımızı Tevkifatlımı kesmek zorundayız.

Cevap : 35 seri nolu KDV göre Düzenlenecek belgede hesaplanan KDV den 5/10 KDV tevkifatı hesaplanır. Sigorta şirketinin KDV mükellefiyeti olması veya olmamasını önemi yok. KDV TEVKİFATI ; 01/03/2021 Tarihinden itibaren Avukatların ,SMMM lerin YMM lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm MÜKELLEFLER tarafından AŞAĞIDAKİ kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da ve Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına, İfa edilen (verilen) (Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç ) edilen ve KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. Hizmet teslim den satıcılar düzenledikleri faturada KDV tevkifatını hesaplayacaklardır. KDV DAHİL 2.000 TL NİN ALTINDAKİ BELGELER İÇİN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.