Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.09.2021 09:39 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; Emekli bir devlet memuru tekrar Sağlık bakanlığına bağlı Aile Sağlık Ocağında çalışması durumunda maaşından kesinti olur mu? Saygılarımızla,

Cevap : 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(a) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; Özel sektörde 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemekte, SGDP’ye tabi çalışabilmektedir. Ancak kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmekte, aylıklarından tüm sigorta kolları için prim yatırılması gerekmektedir. (SGDP yatırılamaz.) Emekli veya yaşlılık aylığı almakta iken kamuda yeniden göreve girenlerin aylıklarının durumu 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi ile düzenlenmiştir. Bu hükmün ikinci fıkrasında aylığı kesilecek olanlar, dördüncü fıkrasında ise aylığı kesilmeksizin çalışabilecek olanlar belirtilmektedir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sayılan işyerlerinde yani kamuda 4/1-(a) kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır. Bu durumun tek istisnası 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendine göre “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler”dir. Bu kapsamdakilerin hem aylıkları kesilmemekte, hem de SGDP kapsamında çalışması mümkün olmaktadır. 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(b) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; 6663 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldığından, 29.2.2016 tarihinden itibaren bu kişilerin emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir. 4/1-(c) Kapsamındaki Emeklilerin 4/1-(c) kapsamında yeniden çalışmaya başlaması durumunda; Emekli aylığı almakta ikin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışılması durumunda aylıklar kesilecektir. Bu kişilerden uzun ve kısa vadeli primler ile genel sağlık sigortası primi alınacak olup, sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.