Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.09.2021 10:44 (Üye) Soru : Üstad Günaydın.Sgk denetmenleri tarafından 17.06.2021 tarihinde tutulan tutanakta 3 işçinin 17.06.2021 tarihinde işe başladığı yazılmış.İşçi girişlerini yaptık.ama bu üç işçiden iki tanesi işten ayrıldı. 30.06.2021 tarihine çıkışlarını verdik.işyerimizde çalışan sayısı 10’a düştü. Yine şikayet üzeri sgk denetmenleri tarafından 05.07.2021 tarihinde işyerimizde tutulan tutanakta İki işçinin 05.07.2021 tarihinde şe başladığı yazılmış.Aynı gün iki işçinin girişlerini yaptık.05.07.2021 tarihi pazartesi gününe denk geldiği için bu iki işçi girişi için bir ceza gelir mi 2021/Ağustos ayı sgk bildirgesini verirken sigortalı işçilerimizi 5510 sayılı kanundan doğan prim indiriminden faydalandırabilir miyiz. Üstad bununla ilgili şöyle bir açıklama var bu açıklama doğrumudur yasallaştı mı Prim teşvik yasağındaki yeni uygulama TBMM’de 23 Şubat 2017 tarihinde kabul edilen ve şu anda da Sayın Cumhurbaşkanının imzasında olan 6824 sayılı Torba Kanunu’nun 17’nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 14 ncü ek madde ile prim teşvik yasağı ile ilgili kademeli bir düzenleme yapılmıştır. İlk tespitte 1 ay, ilk tespitten sonraki üç yıl içinde tekrar eden her bir tespite 1 yıl yasaklılık Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 5 kişi ve toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan tespitlerde prim teşvik yasaklılığı uygulanmayacak Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, yukarıda belirtilen 1 ay ve 1 yıl şeklindeki prim teşvik yasağı uygulanmayacak, bunun yerine sosyal güvenlik mevzuatında öngörülen ek prim, gecikme zammı ve idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Cevap : Pazartesi günü yapılan işe girişleri için ceza uygulaması olmayacaktır. Açıklama doğru ve yasaldır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.