Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.09.2021 15:13 (Üye) Soru : 7326 sk. 6/2-a maddesi kapsamında kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan stoklar için fatura kesmemiz gerekiyor. Faturanın tarihi ne olmalı? 8.aya kesmek için geç kaldık, 8.ay KDV beyanı bugün verilecek. 9.aya kesilse, 9.ay tarihli faturanın 8.ay beyannamesinde beyanı nasıl olacak. Devrimiz çıkacağı için ek-21 vermemiz gerekmiyor, ne yapmalıyız? Teşekkürler

Cevap : 8. Aya fatura düzenlenmez. Fatura 30/09/2021 tarihine kadar düzenlenecek .Deftere kayıt edilecek. Eylül KDV beyannamesinde beyan edilecek. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.Beyanname 26/Ekime kadar verilecek. Beyannamede defaten seçilmesi halinde başkaca bir işlem yapılmayacak .ANCAK; TAKSİT li ödeme seçilmesi halinde GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname ile 26/Ekime kadar beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.