Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2022 15:45 (Üye) Soru : merhaba , A LTD STI E-Fatura ve E-Defter mukellefidir. bir devlet kurumuna 2 adet bilgisayar satışı E-Arşiv Fatura düzenlenerek yapılmıştır. fakat bu bilgisayarlar kurumun ihtiyacını gidermedigi icin 5 gün sonra geri alınmıştır. Devlet dairesi iade faturası kesemedigi icin GİDER PUSULASI düzenlenmiştir. Gider pusulası üzerine ".. tarihli ... numaralı E-Arşiv Faturanın iadesidir." notu yazılmıştır. Gider Pusulasını E-Defter kayıtlarına almam icin 1 - Belge türünü ne olmalıdır? 2 - Belge açıklamasına ne olmalıdır? tesekkürler .

Cevap : Merhaba; e-defter uygulama kılavuzuna göre; e-Defter Uygulamasında sadece aşağıdaki kavramlar kullanılacaktır. ? check: Çek ? invoice: Fatura ? order-customer: Müşteri Sipariş Belgesi ? order-vendor: Satıcı Sipariş Belgesi ? voucher: Senet ? shipment: Navlun ? receipt: Makbuz ? other: Diğer ilgili işleminiz için yukarıdaki seçeneklerden faydalanmalısınız iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.