Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2021 11:19 (Üye) Soru : Günaydın Sayın Danışmanım. Vergi dairesi imza yetkisi olan Limited Şirket ortağının Gayrimenkulüne , şirketin 05/2008 yılındaki Katma Değer Vergisi borcundan dolayı 26,11,2020 de haciz kararı vermiştir. Bu yapılan iş doğru mudur, zaman aşımı söz konusu olmuyormu? Saygılarımla

Cevap : 6183 sayılı kanuna göre zamanşımını kesen haller vardır. VD bu halleri uyguladığı anlaşılmaktadır.Konu hakkında VD ile görüşünüz. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 35. maddesini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.