Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.09.2021 12:03 (Üye) Soru : Web sitenizde, Büro Kayıt İşlemleri başlığında "SGK'sı devam edenlerin büro açılışları TÜRMOB 13.nolu sirkülere göre yapılmamaktadır." yazmaktadır ancak bu sirkülere link vermediğiniz ve aramada çıkmadığı için ulaşılamamıştır. Devamında ise "Bu nedenle SGK çıkış bildirgesi yada çıkışını gösterir SGK dökümünü başvurusu sırasında sunmanız gerekmektedir." denilmektedir. Ancak 6111 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren vergi kaydı veya şirket ortaklığı olanların, bir başka işveren yanında işe girmeleri halinde SSK'lı olma hakkı başlatıldı. SMMM faaliyeti dışında bir yönetici olan kişinin bir başka işyerinde SSK'lı olabilmesi halinde; Bağ- Kur'a prim ödeme mükellefiyetleri sona erecek. Torba Kanun ile sigortalılık çeşitleri üstünlük stratejisine göre düzenlenmektedir. Olumlu bir düzenlemedir. Buna göre, önceden başlayan sigortalılık geçerli olur ilkesi terk edildi. Sigortalılığın üstünlüğü ilkesi benimsendi. Üstünlük sıralaması, 4/C ) (Emekli Sandığı) sonra 4/A (SSK) ve en son 4/B (Bağ-Kur) olarak düzenlenmektedir. Sonuç olarak, bir işverene iş akdi ile bağlı olan ve 4/A sigortalı olan yönetici kişinin 3568 sayılı Kanunu uyarınca SMMM olarak faaliyet göstermek için büro açması halinde SGK kaydı hali hazırda devam ettiği için bunun sonlandırılması ve/veya 4/B kayıtlı prim ödemesi gerekmemektedir. Öte yandan 3568 sayılı Kanunun "Yasaklar" başlıklı 45. maddesi; "bu unvanla" ifadesini kullandığı da hatırlatılmalıdır. Bir şirkette yönetici olarak SMMM faaliyeti dışında (!) yönetim uygulamalarını yürütmek bahsi geçen maddeye aykırı bir uygulama değildir. Tüm bu açıklananlara göre e-posta adresine yanıt verilmesi rica olunur. Meslek Mevzuatı Danışmanı olarak seçmiştim ancak Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanı olarak seçilmesi istendi.

Cevap : Konu meslek mevzuatımızla ilgili olup ilgili bilgi aşağıda paylaşılmıştır; 3568 sy Meslek Yasamızın, “Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri gereğince Çalışanlar Listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla, kanunun 2.maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerinde bağımlı olarak, açık ve gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması" halinde 3568 sayılı meslek yasamız ve Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, -Bağımlı çalışarak Odamıza kaşe başvurularında bulunan üyelerimizin birden fazla yerde SSK’lı (4/a) çalışıp çalışmadıklarının tespiti için de taahhüt ettikleri firmaya ilişkin SSK (4/a) dökümlerinin alınması ve 30 gün üzerinden SSK’lı (4/a)olup olmadıkları, -Çalışanlar listesine kayıt yaptırmak için Odamıza başvuruda bulunan meslek mensuplarımızın SSK lı (4/a) olarak çalışıp çalışmadıkları ve Bağ-Kur (4/b) kaydının olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. TÜRMOB sorgulamasında bu durumun tespiti halinde kaşe kullanılmasının mümkün olmayacağını, Odamıza müracaat edecek üyelerimizin bu doğrultuda durumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatırız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.