Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2021 11:53 (Üye) Soru : merhaba Üstad Stoklarında kaydı olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlar 30 eylül 2021 tarihine kadar maliyet bedeli üzerinden mi yoksa maliyet + kar bedeli üzerinden mi fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler? XXXXXXX/ İstanbul Eczacı Odası Mali Danışmanı ÖÖğr. Gör. / Yeminli Mali Müşaviri maliyet bedeli üzerinden çıkarılabileceğini sitelerınde belirmiştir ama 7326 sayılı yasada maliyet bedeli ifadesi yazmıyor. görüşünüz nedir.

Cevap : Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.