Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.10.2021 13:21 (Üye) Soru : sayın ligili Gerçe usule tabi gelir vergisi Ticari taksi faaliyetinde bulunan bir mükellefimizi yanında Ek-6 kapsamında sigortalı çalışmaya başlayacaktır. Ek-6 kapsamında çalışan sigortalıyı muhtasar prim hizmet beyannamesinde bildirecek mi? Cevaplarınız için şimdiden tşk ederiz.

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar, Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlüdür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.