Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.09.2021 16:22 (Üye) Soru : merhaba üstad KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN MALLAR için SİZİN BİR ÖNCEKİ VERDİĞİNİZ CEVABA GÖRE 30.09.2021 TARİHİNDE SONA EREN BİR SÜRE YOK SADECE FATURA DÜZENLİYCEZ. DOĞRUMU ANLADIM.

Cevap : Fatura 30/09/2021 tarihine kadar düzenlenecek .Deftere kayıt edilecek. Eylül KDV beyannamesinde beyan edilecek. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.Beyanname 26/Ekime kadar verilecek. Beyannamede defaten seçilmesi halinde başkaca bir işlem yapılmayacak .ANCAK; TAKSİT li ödeme seçilmesi halinde GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname ile 26/Ekime kadar beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.