Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.10.2021 13:46 (Üye) Soru : Sayın yetkili, soruya verdiğiniz yanıt için teşekkür ederim. Ancak yanıtınızı tatmin edici açıklıkta bulmadığım için yeniden ve daha açık sormak, sizden de ilgili mevzuat uyarınca (mevzuata atıf yapılarak) yanıt almak isterim. Öte yandan bu sistemde soruların bir esas numarası ile takip edilmemesi gereği bu uzun girizgahı yapmak zorunda kaldım. Bu konuda iyileştirme yapılması toplam kalite yönetimi gereği elzemdir. 3568 sayılı Kanun, Madde 45 uyarınca; "SMMM unvanı ve tasdik yetkisiyle" olarak ifade edilen mesleğin hizmet konuları ile ilgili olarak bağımlı çalışmanın (4/A) yasak olduğu bildirilmektedir. Bu bir yorum değil, kanun maddesidir. Ben de adli bilirkişi ve bilim insanı olarak bunun bu şekilde hüküm ifade ettiğini ve normlar hiyerarşisine göre yönetmeliklerin, üzerindeki yasalara aykırı olmayacağını hatırlatmak isterim. Bu bağlamda SMMM ruhsatı olan bir kişinin bir şirkette Genel Müdür (CEO) gibi bir unvanla çalışması SMMM faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bunun genel olarak ve yanlış şekilde yorumlanarak odaya kayıt yaptırmak ve bağımsız SMMM faaliyetini başka şirketler için sunmak (bağımlı çalışılan şirkete değil) yönündeki yasal hakkının gasp edilmesi hukuka aykırıdır. Bunu İSMMMO yetkilisine telefonla sorduğumda Maliye Müfettişlerinin uygulamada böyle takdir ettiğini ifade ettiler. Ancak ben bu konuda İdare Mahkemesi'nde görülen davaların sonuçlarını sorduğumda TÜRMOB'a yönlendirildim ancak kendilerinden telefonla ya da yazılı olarak bir dönüş alınamıyor. Bu da Bilgi Edinme Kanunu da dahil bilgi alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Hukukun objektif hakkaniyet çerçevesinde uygulanması yerine kişilerin kendilerince yorum yapması ve meslek mevzuatına kutsal kitap muamelesi yaparken diğer kanunları ve elbette Anayasa hükümlerini ihlal etmesi de kabul edilebilir değildir. SGK yönünden 5510 sayılı Kanun Madde 53 ile getirilen yenilik bazı sorunları çözmüştür. Ancak meslek odalarının keyfi uygulamaları hem meslek kanununa hem diğer kanunlara hem de Anayasa'ya aykırıdır. Bu konuda idare mahkemesinin sonuçlanması ile keyfi davranan tüm yetkililerin bireysel sorumluluğunun da olacağını eklemek isterim. Sonuç olarak bir şirkette yönetici olarak 4/a kayıtlı iken bir de SMMM olarak büro açmak istemekteyim. Bunun hukuken mümkün olduğunu açıklıyorum. Aksine görüş sunulması halinde 3568 sayılı Kanun Md. 45'de yer alan "bu unvanla ve tasdik yetkisiyle" yazan ifadenin bir yorum olmadığını, kanun hükmü olduğunu hatırlatmak istiyorum. İdare Mahkemesi Kararını biz doğrudan sorgulayamıyoruz. Ancak İSMMMO ve TÜRMOB bu konuda çıkan kararı meslek mensupları ile paylaşmalıdır. Bu talebimin İSMMMO Yönetim Kurulu'na iletilmesini rica ederim. Okuduğunuz ve yanıtladığınız için de ayrıca teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Cevap : Talebiniz Yönetim Kurulu na iletilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.