Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2021 12:10 (Üye) Soru : Merhaba, Ortaklık yapısı değişen bir A.ş. de Ortaklıktan tamamen çıkan ortak Şirkete dışarıdan Müdür atanırsa Ücreti nasıl ödenecektir. SGK lı olmak zorunda mıdır? Eğer dışarıdan atanan Müdür SGK'lı olmak zorundaysa;Şirkette SGK girişi yapılarak çalışan bir Müdür ile dışarıdan Müdür atanması arasındaki fark nedir? Şimdiden teşekkürler...

Cevap : limited şirketlerde müdür, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 623 ila 630. maddelerinde şirketin yönetim ve temsili kapsamında düzenlenmiştir. TTK ile şirket ortaklarının doğrudan müdür olmasını öngören özden organ ilkesi terkedilerek seçilmiş yönetim organı ilkesi benimsenir. Müdürlük sıfatı şirket kurulurken esas sözleşme ile veya daha sonra ortaklar genel kurulu kararı ile kazanılabilir. Böylece şirketin yönetim ve temsili seçilmiş ortak veya ortak olmayan kişilere bırakılır. Bununla birlikte, şirketin yönetimi ve temsili tamamen üçüncü kişilere bırakılamaz, en azından bir ortağın şirketi yönetim ve temsil hakkının bulunması gerekir şirket müdürünün şirkette ortaklığı yoksa şirkette hizmet akdi ile çalıştığı kabul edilerek 4/a(SSK) sigortalısı kabul edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.