Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.10.2021 17:15 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman. Şirketimiz 5018 sayılı kurum ve kuruluşlar arasında yer almamak ile birlikte yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması sebebi ile özelgemiz ilede sabit olduğu üzere belirlenmiş alıcılar arasındadır. Şirketimiz açık iş pozisyonları için işe alım personel değerlendirme hizmeti almaktadır. Bu kapsamda alınan hizmet bedeli için KDV tevkifatı uygulanmalı mıcır ? Saygılar.

Cevap : Evet 5/10 oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. DİĞER TESLİMLER Hizmet faturası aşağıdaki kurumlara düzenler ise; 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. ( KDV dahil 2.000.-TL nin üstünde olan teslimler TL) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına, İfa edilen (verilen) (Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç ) edilen ve KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. Hizmet teslim den satıcılar düzenledikleri faturada KDV tevkifatını hesaplayacaklardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.