Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2021 12:10 (Üye) Soru : Uzaktan çalışma da işçiye ödenen bordroları imzalatamıyoruz, Türk Kep veya süreç takip programlarının sms yoluyla bordro imzalamasını personelden talep edebilir miyiz?Sms yoluyla personel tarafından yapılan imza hukuktaki yeri kabul görür mü?

Cevap : Güvenli e-imza ise, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda (“E-İmza Kanunu“) tanımlanan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin tespitini sağlayan ve el yazısıyla atılmış imzanın sonuçlarını doğuran bir elektronik imza türüdür. Türk hukuku kapsamında, ıslak imza ile eş değer tek e-imza çeşidi güvenli elektronik imzadır. Bu nedenle, hukuken ıslak imza taşıması gereken yazılı şekil şartına tabi sözleşmeler güvenli elektronik imza ile imzalanmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.