Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2021 12:25 (Üye) Soru : Merhaba; İstanbul Balık halindeki kişilerce düzenlenen faturalarda 213 sayılı VUK’nun mük. 355. maddesinin 4. fıkrasına göre, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uyulması zorunluluğu varmıdır. 7.000 Tl tevsik zorunluluğu balık hallerindeki satışlarda kapsam dışımıdır. ?

Cevap : Uygulama Tüm mükellefler içindir. Balık hali için özel bir düzenleme yok. 7.000 TL nin üstündeki ödemeler Banka, Çek, Kredi kart ile ödenecek veya tahsil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.