Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2021 15:38 (Üye) Soru : Mükellefim bir işçisini uzaktan çalışma ile çalıştırmak istiyor. Kendi aralarında bir sözleşme yapacaklar. Bu sözleşmeyi Sgk bildirmemiz gerekiyor mu? Ayrıca başka bir bildirimde bulunmamıza gerek var mı?

Cevap : Uzaktan çalışma yapacak çalışanlarla mutlaka yazılı bir sözleşme kurularak uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmeli, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilmesi; işyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısının sisteme girilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.