Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2021 15:13 (Üye) Soru : iyi günler.. Şantiye şeflerinin 4b sigortalığı yoksa 4a lı olmak zorundadır soruma cevap olarak geldi ama öğrenmek istediğim limited şirket ortağı mimar kentsel dönüşümde inşaatta şantiye şefi olursa aynı inşaat dosyasında sgklı olmak zorunda mı..yoksa kişi ortak olarak 4b li değil..başka firmada zaten 4 al ı...yani başka firmada 4 alı iken tekrar ortağı olduğu şirkettede 2.kez şantiye şefi olmasından dolayı sigortalılığı mecburi mi..tşkler..

Cevap : SGK da fiili çalışma karşılığı sigortalı olma esası vardır. Kişi Şantiye şefliği yapıyorsa 4a sigortalısı olmalıdır. Ancak Şantiye şefleri, ilgili mevzuat gereğince yapı müteahhitleri tarafından görevlendirilen kişiler olduğundan şantiye şefi olarak görev yapacakların 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı aşağıdaki şekilde belirlenecektir. 1) Şantiye şefliğinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentlerine tabi sigortalılığı bulunan mimar ve mühendislere yaptırılması halinde, bu kimselerin ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma zorunluluğu aranmaması, birden fazla yapı müteahhidi ile çalışmaları halinde aynı şekilde işlem yapılması, 2) Şantiye şefinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (I) ve (3) numaralı bentlerine tabi sigortalılığının bulunmaması halinde, yapı müteahhidinin yatımda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması, 3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentleri kapsamında sigortalılığı bulunmayan şantiye şefinin aynı anda birden fazla yapı müteahhidi ile hizmet sözleşmesi imzalaması halinde her bir işyerinde çalıştığı süre kadar (inşaatın fiilen başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması, 4) Yapı müteahhidinin mühendis veya mimar olması halinde şantiye şefi bulundurulması şartı aranmadığından yapı müteahhidinin üstlenmiş olduğu yapım işi nedeniyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaması, 5) Yapı müteahhidine bağlı devamlı müteahhitlik işyerinden hizmet akdine tabi çalışması halinde bu müteahhidin yapım işini aldığı her bir inşaat işinden dolayı ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması zorunluluğunun aranmaması, gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.