Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2021 15:39 (Üye) Soru : Meraba ; Envanter defterine açılış , kapanış fişlerini, dönem sonu mizanı,bilanço ve gelir tablosu yazdırmamız yeterli midir. Görüşünüzü rica ederim.İyi ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Cevap : Envanter defterinin tanımı VUK185. maddesin de aşağıdaki gibi yapılmıştır. Envanter Defteri ve Bilanço Günü Madde 185 Envanter defterine işe başlama tarihinde ve mütaakıben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilânçolar kaydolunur ve bu tarihe "bilânço günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.