Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2021 15:31 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Yolcu taşımacılığı işi ile faaliyette bulunmaktayız.Hizmet verdiğimiz firmaya ay bitiminde e arşiv fatura düzenlemekteyiz. E arşiv faturayı kaç günlük sürede düzenlemeliyiz.

Cevap : Merhaba; kağıt faturalara ilişkin tüm sorumluluklar elektronik ortamda düzenlenen faturalar için de geçerlidir. "VUK'un fatura düzeni ile ilgili 231'inci maddesinin birinci fıkrasının 5'inci bendinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükme bağlanmıştır." iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.