Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.10.2021 17:23 (Üye) Soru : 2017 yılında s.s atso toplu işyeri yapı kooperatifine 400 bin tl ile üyelik yapılmış eylül 2021 tarihi ile yapılan toplam ödeme 860 bin tl olup 242 iştirakler hesabında takibi yapılmakta inşaat devam ettiğinden tapu alınammıştır. ilgili kooperatif hissemizin satışı düşünülmekte olup satışın iştirak kazanç isitsnası ve kdv istisnası kapsamına girip girmediği ( kdv 17/4-r ve kurumlr vergisi 5/1e) konusunda yardımınızı rica ederim.

Cevap : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “istisnalar” başlıklı 5. maddesinin (e) bendi gayrimenkul satış kazançlarına ilişkin önemli bir istisna getirmiştir. 5520 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde istisna kapsamında değerlendirilecek kıymetler, taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları olarak sayılmıştır. Tüzel kişilerin ellerinde bulundurduğu iştirak hisselerini edinim tarihinden itibaren iki yıl sonra yapılan satışlarda ise KDV’ye tabi değildir.(KDVK 17/4-r) KV ve KDV istisnasın dan yararlanılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.