Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.10.2021 17:50 (Üye) Soru : Merhaba. Kendi mükellefiyeti altında bağımsız olarak çalışan bir SMMM'nin başka bir muhasebe ofisinde kendi SMMM ünvanını kullanmaksızın hizmet akdiyle 4/a sigortalı olarak çalışabilmesi mümkün müdür? Ankara 9. idare mahkemesinin 2015/504 sayılı kararına göre ÇALIŞILABİLECEĞİ karara bağlanmıştır. Bu konu hakkında ivedilikle tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : Kendi mükellefiyeti altında bağımsız olarak çalışan bir SMMM'nin başka bir muhasebe ofisinde kendi SMMM unvanını kullanmaksızın hizmet akdiyle 4/a sigortalı olarak çalışabilmesi mümkün değildir. İdare Mahkeme kararı dava açan kişi içindir.Kişiyi bağlar Yargı kararlarının tüm melek mensuplarına uygulanabilmesi için Danıştay Davalar Daireleri Kurulu kararı olması gerekir. Konu hakkında sizin bir mağduriyetiniz olması halinden (Disiplin Kovuşturması olması halinde ) İdare mahkemesinde dava açma hakkınız vardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.