Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2021 11:20 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Taşımacılık kooperatiflerinde damga defteri zorunlu mu, İTO damga defteri verdi? İkinci sorum üye alımı olduğunda pay defterini mi kullanacağız?

Cevap : Kooperatiflerde Tutulması Zorunlu Defterler şu şekildedir: 1. Yevmiye Defteri 2. Defter-i Kebir 3. Envanter Defteri 4. Ortaklar Pay Defteri 5. Yönetim Kurulu Karar Defteri 6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Yukarıda sayılanlar dışında Damga Vergisi SÜREKLİ MÜKELLEFİYETİ olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ. TUTARLAR Kooperatifler ; DV Sürekli mükellefiyeti kurulması zorunlu değildir. Sürekli mükellef olmayanlar DV defteri tutulması zorunlu değildir. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirilmesi: Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan kişi ya da kurumlar gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar ile bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin ise muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine başvurarak damga vergisi yönünden “sürekli mükellefiyet” tesis ettirerek, ödemeleri / Hazineye intikal ettirmeleri gereken damga vergilerini “damga vergi defterinde” izleyeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.