Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2021 16:16 (Üye) Soru : Geçmiş yıllar zararı nedeniyle öz varlığı azalmış şirketimiz için sermaye artırımı yapacağız. Öncesinde geçmiş yıl zararlarının ortaklar tarafınca karşılanması hakkında genel kurul kararı aldık. Bu çerçevede ortaklar tarafınca bankaya yatan paranın zararı giderecek kadar kısmını gçmiş yıl zararlarını alacaklandırarak muhasebe kaydı yaptık. Sorum; artık blançoda görülmeyecek geçmiş yıl zararlarını gelecek yıllarda çıkabilecek kardan 5 yıl içinde mahsup edebilir miyiz?

Cevap : Zarar ortan kalkmıştır. Mahsup edilecek bir unsur yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.