Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2021 15:26 (Üye) Soru : Merhaba Arabulucu ile kıdem tazminatı verdiğimizde yapacağımız yevmiye kaydı nasıl olur yardımcı olur musunuz. kıdem tazminatı yanında başka ödemeler de veriliyor. örneğin yıllık izin agi vb . bunların yevmiye kaydı nasıl olmalı

Cevap : ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. 770 Genel Yönetim Giderleri .50 Kıdem Tazminatı 01-ücretler- 02-avukatlık giderleri- 03-vergi resim harç giderleri- .... diger ödemeler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 360.30 Ödenecek Damga Vergileri 102 Bankalar ---------------------------------------/--------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.