Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2021 16:25 (Üye) Soru : Merhabalar, Asgari ücretle çalışanların Eylül ayı itibariyle maaşlarındaki vergi diliminden kaynaklı düşüş İlave Asgari geçim indirimi uygulanarak telafi edilmekte. Kullanmakta olduğum muhasebe yazılımı programı ( LUCA ) 30 gün çalışmış olan personele ilave Agi uyguluyor fakat Net Maaş : 2.416,57 Agi 399,20 Toplam 2.815,77-TL olarak hesaplamaktadır. Personel Bekardır. Ek bilgi olarak hesaplama tablosunda Mutat Olan Gelir Vergisi Matrahı ( Yıllık ) 26.617,77 İlave Agi 130.89-TL olarak da ek bilgi satırı gelmektedir. Bu personel Mayıs ayında ücretsiz izin kullanmış Temmuz ayıda ise mesai yapmıştır. Kanunen asgari ücretin altında maaş almaması gerekirken 2.829,50 - 2.815,77 : 13,73 Tl eksik maaş ödememizin sebebi yıl içerisinde eksik yada fazla olarak çalışması olabiir mi. İlave Agi uygulamasında yıl içinde persoelden Mutat olarak alınması gereken gelir vergisi tutarı da ı dikkate alınıyor. Teşekkürler.

Cevap : Kullanılan muhasebe ve bordro programı konusunda bilgimiz yok. Agi uygulaması için ; 303 Seri Nolu GVK Gn.Tb. Hükümlerine göre; Çalışanın Net ücreti, SADECE KENDİSİ İÇİN asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net asgari ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.