Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.10.2021 11:15 (Üye) Soru : Merhaba “gerçek faydalanıcı bildirimini”vermeyen firmaların şu an itibariyle bu bildirimi vermeleri halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak mıdır?İlgili bildirimin Kurum geçici beyannamesi ile bildirilmesi ile ilgili gib e-beyannameden bugün değişiklik bilgisi yayınlanmıştır.İnternet vergi dairesinden bildirim formu vermeyen firmanın 3.dönem geçici vergi beyannamesi ile bildirim yapması yeterli olur mu?

Cevap : Gerçek faydalanıcı bildirimini”vermeyen firmaların şu an itibariyle bu bildirimi vermeleri halinde özel usulsüzlük cezası uygulanır. Önceden bildirimi vermeyenlerin geçici vergi beyannamesindeki ilgili alanı doldurmaları i halinde ceza uygulanmayacağı anlamına gelmez.31/08/2021 tarihine kadar verilmeyen bildirime ceza kesilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.