Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2021 17:07 (Üye) Soru : 2021 yılında cirosu 5 milyon tl yi aşan bir şahıs firmamız; eylül 2021 itibariyle nevi değişikliği ile limited şirkete dönüştürüldü. 2022 temmuz ayında limited şirket olarak e faturaya geçiş zorunluluğu aynen devam etmekte midir?

Cevap : Merhabalar; VUK 509 kapsamında; "e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen aym başından itibaren 3 ayı geçemez." iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.