Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 10:29 (Üye) Soru : Merhaba, Oto tamir bakım üzerine faaliyet gösteren bir şahıs işletmesi mükellefim bulunmaktadır. 07.08.2006 doğum tarihli 15 yaşında olan bir kişiyi çalıştıracaktır. Kişi çıraklık okuluna gitmektedir. Okul bir dosya göndermiş. Mükellef tarafından imzalanıp okula geri gönderildi. Sorum şudur; Çıraklık okuluna giden 15 yaşındaki bir kişiyi çalıştıran işveren, SGK merkezine herhangi bir bildirim yapacak mıdır?.. SGK 'ya karşı sorumluluğu nedir.?.. Sağlıklı günler dilerim.

Cevap : 3308 Sayılı Kanunun 25. Maddesinde; “işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aşağı ücret ödenemez.” Maddesi yer almaktadır. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Bu husus dikkate alınarak ücret ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca ögrenci stajere rehberlik etmek ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.