Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 10:29 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Mükellefimin firmasında üniversite öğrencisi staj yapacakmış. Bu durumda ben firmamızda çalışan personelli tanımlarken öğrenci dersem hiç bir kesinti olmuyor bu durum bana doğru gelmedi. Stajer öğrenci çalıştırılırken sgk nasıl olmalı primini kim ödemeli nasıl yapmalıyız? Teşekkürler

Cevap : Yükseköğretim kurumlarında mesleki öğrenim gören, ilgili mevzuatlar gereği yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan, seçmeli ders kapsamında staj yapan ya da isteğe bağlı olarak staj yapan öğrenciler, 16/06/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun; • 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır, • 5 inci maddesinin (b) bendi gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigortası kapsamında sigortalanacaktır. • 81 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca pirim oranı, pirime esas kazancın %6’sıdır ve bu prim oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir. • 87 inci maddesinin (e) fıkrası ve 28/09/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerinin Ödeme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca yükseköğrenim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumu, prim ödeme yükümlüsü olarak sayılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.