Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.10.2021 15:33 (Üye) Soru : Bir limited şirketteki ortak bedelsiz olarak aldığı hisseyi 1.100.000,00 tl ye satmak istiyor. Bu ortağın kendine ait birde şahıs işletmesi var. Bu ortak satmış olduğu hisse için herhangibir vergiye tabi olacak mı? Eğer vergiye tabi olacaksa vergiyi nasıl beyan edecek? Ortağın şirketten 400.000 tl alacağı var o alacağı aldıktan sonra geriye kalanı mı beyan edecek?

Cevap : Satılan hisse için yıllık GV beyanname verilir. Vergiye tabi matrah 1.100.000 TL olur. Şirketten olan alacak ile hisse satışının bağlantısı olmaz.Alacağını Şirketten tahsil eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.