Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 08:55 (Üye) Soru : Daha önceden mükellefiyeti bulunan bir şahıs işletmesi ile sözleşme imzalamak istiyorum. İşletmenin sahibi sürekli yurt dışında bulunduğundan burada işlerini takip etmesi için vekalet vermiş olduğu kişi ile vekaletnameye dayanarak sözleşme imzalayabilirmiyim. Benden önceki meslek mensubu bu şekilde sözleşme imzalamış. Önceki meslek mensubunun devir ,işlemi konusundan haberi var. Sözleşmesini iptal edip ben sözleşme yapacağım

Cevap : Vekaletnamede ; mesleki hizmet sözleşmesi(Türmob sözleşmesi) ve GİB sözleşmesi imzalanmasına veya benzer hükümler varsa elbette vekil ile sözleşme imzalanabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.