Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 10:30 (Üye) Soru : Hocam merhaba , Mükellef işletme defterine tabi sgk borçlarını ödemiyor.3577.50 TL brüt ücrete sahip bir tane personeli var. Deftere kayıt ederken sgk borçlarını ödemediği için sadece 3577.50 TL ücret giderlerini ekliyorum. İlerde olabilecek bir sgk müfettişi incelemesinde işveren paylarını neden deftere kayıt etmediniz şeklinde bir soru gelir mi ? Yaptığım kayıt doğru mudur ? Teşekkür ederim iyi çalışmalar. Saygılarımla.

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ''Primlerin ödenmesi'' başlıklı 88. maddesinin 11. fıkrasında; ''Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.'' ibaresi yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.