Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2021 08:53 (Üye) Soru : İnşaatı bitmek üzere olan devlete ait Anadolu lisesinin konferans salonunun tüm masraflarını üstlenip okula bağışlamak istiyoruz. Yaptığımız masrafları gider olarak nasıl göstereceğiz, Ayrıca ilgili bağışa ait yaptığımız masrafların kdv'sini de indirilebilir miyiz?

Cevap : KURUMLAR VERGİSİ Bağış ve yardımlar ile ilgili olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiştir. KVK’nın 10/1-c maddesine göre aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, kurum kazancının % 5’ini aşmamak kaydıyla Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kurum kazancından indirilirler. Genel ve katma bütçeli idareler (okullar dahil) İl özel idareleri Belediye ve köyler Kamu menfaatine yararlı dernekler Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar. Yapılan bağış ve yardımların gider yazılması yerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilmesi esası getirilmiştir. Buna göre yapılan bağış ve yardımların tamamı önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenmeli ve daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların indirim konusu yapılacak kısmı hesaplanarak beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilmelidir. KDV YÖNÜNDEN 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini veya sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlarda KDV istisnasından yararlanmak için bir üst sınır da belirtilmemiştir. Katma değer vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır. - Bağış, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. - Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır. Önceden indirilen KDV si “İlave Edilecek KDV” bölümünde gösterilecektir. BAĞIŞ MUHASEBE KAYDI MALZEME VEYA MAL ALIŞ KAYDI 157 (B) 191(B) 102/329(A) BAĞIŞ KAYDI 689 KKEG (B) 157 (A) Yapılan bağış Geçici ve yıllık beyannamede vergi matrahına KKEG ilave edilir. KVK 10/ (1)- ç maddesine göre yapılan bağışın tamamı BEYANNAME ÜZERİNDEN kurum kazancından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.