Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2022 12:02 (Üye) Soru : Müşteri firma tarafından kesilen reklamasyon faturasını yasal süreler içerisinden KEP üzerinden itiraz edip RED ettik. Fİrma kendi kesmiş olduğu KEP üzerinden RED edilen faturayı NOTER aracılığıyla tekrar bize göndermiş. Bu işlemin bir geçerliliği var mıdır? KEP üzerinden RED ettiğim, kabul etmediğim reklamasyon faturası( Firmanın kendi kesmiş olduğu fatura) noter üzerinden tekrar gönderebilirler mi? Saygılarımla.

Cevap : Merhaba; ilgili firma ile öncelikle mutabakat yapılmalıdır. iPTAL ve İTİRAZ kavramları birbirinden farklı kavramlardır. İtiraz edilen bir fatura iptal edilmiş sayılmaz iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.